Bipromel

Bipromel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest polską firmą działającą od 1950 roku. Do 1988r funkcjonowała jako Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji i Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Bipromel”. Obecnie biuro zatrudnia specjalistów branż pozwalających na wykonanie całości oferowanych prac w biurze. „Bipromel” prowadzi działalność na terenie całego kraju, jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego oraz świadczy usługi w zakresie projektowania i studiów oraz ekspertyz technicznych.

Tel: (22) 846-11-52
Fax: (22) 846-55-78

ul. Instalatorów 9
02-237 Warszawa
©2012 Bipromel

e-mail: biuro@bipromel.com.pl
NIP 525-000-27-58